فرمول یک ایران – مدیر فرمول یک، برنی اکلستون مشتاق است که بار دیگر نام شوماخر در این ورزش دیده شود.

از زمان آسیب مایکل شوماخر در ۲۰۱۳ تا به الآن، پسرش، میک شوماخر توانست در رقابت های فرمول۴ عملکرد خوبی را به نمایش بگذارد و در فصل آینده در سری رقابت های فرمول۳ اروپا شرکت خواهد داشت.

اکلستون نیز معتقد است که شنیده شدن نام شوماخر در فرمول یک می تواند باعث ترقی این ورزش چه از نظر مالی و چه از جهات دیگر شود:

اگر او از همه جهات مانند پدرش است، چرا که نه؟

برای فرمول یک خوب خواهد بود اگر بار دیگر نام شوماخر در این ورزش نمایان شود.

شوماخر کوچک نیز درباره ی حضور خود در فرمول یک گفت:

من مانند هر راننده ی دیگری می خواهم قهرمان فرمول یک شوم.

فرمول ۳ قدم بعدی من است و من بشدت منتظر آن هستم. ۲۰۱۷ قطعا یک چالش است، اما تست ها در چند هفته گذشته نشان می دهد که ماشین برای رانندگی خوب است.

این دسته، مسابقاتی است که همه ی نام های بزرگ آمده اند. از نظری حرفه ای کمی نزدیک به فرمول یک بوده و کمی سخت تر نیز است.

میک شوماخر در فرمول۳ ۲۰۱۷ برای تیم پرما رانندگی خواهد کرد.

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

دیدگاه خود را بیان کنید