فرمول یک ایران : پاستور مالدونادو احساس می کند که داوران به او حساس اند و در بیشتر تصادفات او را مقصر می خوانند.

او در این رابطه بیان کرده است:

وقتی اشتباهی می کنم حتی مواقعی که به کسی برخورد نمی کنم همه روی من زوم می کنند. همه ی راننده ها تصادف می کنند ولی هیچ اتفاقی نمی افتد.

برای مثال بوتاس و کیمی که دو بار تصادف کرده اند. این یک اشتباه معمول است.

من نمی گویم که داوران از من بدشان می آید ولی بعضی مواقع تصمیماتشان سخت گیرانه است، این اتفاقات جزئی از مسابقه است.

 

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

دیدگاه خود را بیان کنید