فرمول یک ایران – راننده تیم رنو، کوین مگنسن مسابقه بحرین را از پیت لین آغاز خواهد کرد.

این حادثه در تمرین دوم رخ داده است و نقض ماده 29.1 از مقررات ورزشی FIA بوده است.

بیانیه ناظر مسابقات به شرح زیر بوده است:

راننده به دلیل عدم توجه به چراغ قرمز توقف برای وزن کشی و امتناع از برگشتن به گاراژ FIA در طول تمرین دوم، طبق ماده 29.1 iv از مقررات ورزشی FIA، باید مسابقه را از پیت لین آغاز کند.

مگنسن در تمرین اول و دوم به ترتیب در جایگاهای 15 و 16 ایستاد.

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

دیدگاه خود را بیان کنید