برنامه گرندپری فرمول یک آلمان 2019تمرین 1جمعه98/05/0415:00 - 13:30
تمرین 2جمعه98/05/0419:00 - 17:30
تمرین 3شنبه98/05/0515:30 - 14:30
تایم گیریشنبه98/05/0518:30 - 17:30
مسابقهیک شنبه98/05/0617:40

پیست هوکنهایم آلمان

اولین گرندپری
1970
تعداد دورها
67
طول پیست
4.574K.M
مسافت مسابقه
306.458K.M
برنده سال گذشته

رکورد پیست

1:13.780

نقشه پیست

ریسینگ لاین پیست

ویدیو راهنمای مجازی پیست

موقعیت مکانی (نقشه گوگل)

لینک های مفید

گزارش مسابقه در سال 2019
فول ریس مسابقه در سال 2019
گزارش مسابقه سال گذشته
فول ریس مسابقه سال گذشته
این نوشته را به اشتراک بگذارید: