موتوجی پی ایران – موتورسوار دوکاتی، آندره دویزیوسو می گوید که در فصل ۲۰۱۷ به هم تیمی جدید خود چشم دوخته است و از هم تیمی سابق خود، آندره یانونه انتقاد کرد.

خورخه لورنزو برای فصل آینده به تیم ایتالیایی پیوسته و این در حالی است که دوکاتی در میانه فصل، دویزیوسو را برای هم تیمی بودن با او انتخاب کرد و یانونه مجبور به ترک این تیم به مقصد سوزوکی شد. دویزیوسو نیز معتقد است این تغییر برای همه کس در دوکاتی، مثبت بوده است:

از اواسط فصل یک چیزی مرا صدا کرد که به من اجازه می داد فصل را در راه درستش به پایان برسانم، بعد از اینکه بعضی چیزها در ابتدا خوب پیش نرفته بود.

تغییر هم تیمی برای همه کس مثبت بود. ما فصل را تقریبا در بهترین مکان به پایان رساندیم و این باید ما را تشویق کند تا بزرگ تر فکر کنیم.

موتورسوار ایتالیایی در جواب” آیا دلتنگ یانونه خواهی شد” گفت:

نه! از یک طرف او به عنوان یک محرک برای من عمل می کرد، از آنجا که او موتورسوار سریعی بود و من او را به عنوان یک هم تیمی دوست داشتم.

اما نگرش آندره و اطرافیان وی… برای من، احترام به مردم مهم است، و همراهان او و به خصوص او، این را ندارند.

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

دیدگاه خود را بیان کنید