فرمول یک ایران – مدیر برنامه فلیپه نصر اعلام کرد که با فسخ قرارداد حامی مالی، بانکو دو برزیل با سائوبر، راننده ی برزیلی در وضعیت دشواری قرار گرفته است و حضور نصر در مسابقات سال آینده هنوز نا مشخص است.

One Response

  1. پسر خشن96

    3

    0

    خیلی خوب شد اینطوری ورلاین میاد سابر اما رنو اشتباه بزرگی کرد…نصر رو باید میاورد

    پاسخ دادن

Leave a Reply

ایمیل شما در نظرات نمایش داده نمی شود