فرمول یک ایران – فرمول یک به دلیل اجتناب از پرداخت مالیات حداقل ۵۰۰ میلیون دلاری در طول دهه گذشته، می تواند تحت بازرسی مالیاتی کمیسیون اروپا قرار گیرد.

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

دیدگاه خود را بیان کنید