فرمول یک ایراناستبان گوتیرز می گوید که برگشتن به تیم فرمول یک فراری به عنوان راننده رزرو یکی از گزینه های ۲۰۱۷ او است که به آن فکر خواهد کرد.

 

One Response

Leave a Reply

ایمیل شما در نظرات نمایش داده نمی شود