برنامه گرندپری فرمول یک بریتانیا 2019تمرین 1جمعه98/04/2115:00 - 13:30
تمرین 2جمعه98/04/2119:00 - 17:30
تمرین 3شنبه98/04/2215:30 - 14:30
تایم گیریشنبه98/04/2218:30 - 17:30
مسابقهیک شنبه98/04/2317:40

پیست سیلوراستون بریتانیا

اولین گرندپری
1950
تعداد دورها
52
طول پیست
5.891K.M
مسافت مسابقه
306.198K.M
برنده سال گذشته

رکورد پیست

1:30.621

نقشه پیست

ریسینگ لاین پیست

ویدیو راهنمای مجازی پیست

موقعیت مکانی (نقشه گوگل)

لینک های مفید

گزارش مسابقه در سال 2019
فول ریس مسابقه در سال 2019
گزارش مسابقه سال گذشته
فول ریس مسابقه سال گذشته
این نوشته را به اشتراک بگذارید: