برنامه گرندپری بریتانیا

تمرین 1جمعه96/04/2314:00 - 12:30
تمرین 2جمعه96/04/2318:00 - 16:30
تمرین 3شنبه96/04/2414:30 - 13:30
تایم گیریشنبه96/04/2417:30 - 16:30
مسابقهیک شنبه96/04/2516:30

اگر نوشته‌ای که خواندید مفید بود، آن را با دوستانتان به اشتراک بگذارید:

دیدگاه خود را بیان کنید