موتوراسپورت ایران – بعد از رفتن فولکس واگن از رالی قهرمانی جهان(WRC)، راننده فصل گذشته این تیم، سباستین اوژیه با پیشنهاد چند تیم برای رالی ۲۰۱۷ رو به رو است و به همین منظور در این هفته با ماشین تیم ام اسپورت، یک تست را خواهد داشت.


Leave a Reply

Your email address will not be published.