فرمول یک ایران – پدر ورشتپن جوان گفت که مکس هیچ تغییری در رویکردش نخواهد داد و رقیب های او این موضوع را فراموش کنند.

راننده ی ردبول انتقادات زیادی را از طرف رقیبان خود در طول فصل، برای دفاع و سبقت های تهاجمی اش دریافت کرده است.

با این وجود جوز ورشتپن اصرار دارد که هیچ تغییری در روند مکس به وجود نخواهد آمد و او فقط به موفقیت خود با ردبول تمرکز خواهد کرد:

ما برای کس دیگری در اینجا نیستیم. ما برای خودمان در اینجا حضور داریم و برای ردبول رانندگی می کنیم و می خواهیم بهترین نتیجه ممکن را برای آن ها بدست آوریم.

و اگر مردم فکر می کنند که او دیگران را عصبانی کرده است باید به آن ها یادآوری کنم که او برای مسابقه دادن اینجاست.

جدال با سباستین در برزیل نیز این گونه بوده است و فکر می کنم که سبقت خوبی بود. او سعی کرد در پیچ ۴ از فتل سبقت بگیرد اما نتوانست. سب کمی مکس را به بیرون هل داد و مکس نیز اینطور از او سبقت گرفت و این چیزی است که مردم می خواهند ببینند.

گاهی برای مکس و گاهی برای سباستین چنین اتفافی رخ می دهد و این چیزی است که ما می خواهیم ببینیم.

ما اینجا هستیم تا برای خودمان مسابقه بدهیم و آنچه در برزیل دیده شد، فک نمی کنم اینجا باشیم تا کسی را از مسابقه بیرون کنیم. مکس از بودن در ردبول خوشحال است و از مسابقه دادن لذت می برد.

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

2 دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید