فرمول یک ایراناستبان گوتیرز راننده حال حاضر تیم هاس، برای ماندن در فرمول یک فقط دو گزینه سائوبر و مانور را پیش رو دارد و در برای بدست آوردن تک صندلی تیم سائوبر، فلیپه نصر رقیب او خواهد بود.

راننده ی مکزیکی در ابوظبی تصمیم نهایی خود را اعلام خواهد کرد.

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

دیدگاه خود را بیان کنید