موتوجی پی ایران  – تیم رپسول هوندا تایید کرد که دو موتورسوارش، مارک مارکز و دنی پدروسا در تست خصوصی موتوجی پی خرز، که هفته آینده برگزار می شود، شرکت نخواهد کرد.

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

دیدگاه خود را بیان کنید