فرمول یک ایران – سبقت مکس ورشتپن، راننده جوان ردبول از نیکو روزبرگ طی مسابقه برزیل، در لیست نامزدهای سالانه فیا برای بهترین سبقت قرار گرفت.

One Response

  1. محمد بوشهر

    1

    3

    فوق العاده هست این پسر البته فکر نمی کنم مثل سنا بشه.

    پاسخ دادن

Leave a Reply

ایمیل شما در نظرات نمایش داده نمی شود