موتوجی پی ایران – دوکاتی با امضا یک قرارداد جدید با دورنا، برای پنج سال دیگر نیز به موتوجی پی متعهد شد و تا پایان سال ۲۰۲۱ در این مسابقات حضور خواهد داشت.

Leave a Reply

ایمیل شما در نظرات نمایش داده نمی شود