موتوراسپورت ایران – مدیر فراری، سرجیو مارکیونه اذعان داشت که این تیم پتانسیل ورود به فرمولE را دارد و برای چند سال آینده این سری مسابقات، در رادار فراری خواهد بود.

One Response

  1. a k

    5

    3

    شما اول خواهشااا جای پای خودتونو در فرمول ۱ تثبیت کنید بعد

    پاسخ دادن

Leave a Reply

ایمیل شما در نظرات نمایش داده نمی شود