موتوجی پی ایران – تیم دوکاتی تایید کرد که خورخه لورنزو اولین تست خود را با موتور دوکاتی در هفته آینده و در پیست والنسیا تجربه خواهد کرد.


Leave a Reply

Your email address will not be published.