فرمول یک ایراناستبان گوتیرز راننده ی مکزیکی حال حاضر هاس، تایید کرد که فصل آینده در این تیم حضور نخواهد داشت و به زودی برنامه آینده خود را منتشر  خواهد کرد.

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

دیدگاه خود را بیان کنید