موتوجی پی ایران – هجدهمین و آخرین گرندپری فصل ۲۰۱۶ موتوجی پی در والنسیا برگزار خواهد شد.

برنامه گرندپری والنسیا:

---موتوجی پیموتو2موتو3
تمرین 1جمعه97/08/2513:10 - 12:2514:10 - 13:2512:10 - 11:30
تمرین 2جمعه97/08/2517:20 - 16:35 18:20 - 17:3516:20 - 15:40
تمرین 3شنبه97/08/2613:10 - 12:2514:10 - 13:2512:10 - 11:30
تمرین 4شنبه97/08/2616:30 - 16--
تعیین خطشنبه97/08/2617:20 - 16:4018:20 - 17:3515:45 - 15:05
مسابقهیک شنبه97/08/2716:3014:5013:30

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

یک دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید