موتوجی پی ایران – هجدهمین و آخرین گرندپری فصل ۲۰۱۶ موتوجی پی در والنسیا برگزار خواهد شد.

برنامه گرندپری والنسیا:

---موتوجی پیموتو2موتو3
تمرین 1جمعه96/08/1913:10 - 12:2514:10 - 13:2512:10 - 11:30
تمرین 2جمعه96/08/1917:20 - 16:35 18:20 - 17:3516:20 - 15:40
تمرین 3شنبه96/08/2013:10 - 12:2514:10 - 13:2512:10 - 11:30
تمرین 4شنبه96/08/2016:30 - 16--
تعیین خطشنبه96/08/2017:20 - 16:4018:20 - 17:3515:45 - 15:05
مسابقهیک شنبه96/08/2116:3014:5013:30

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

یک دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید