برنامه گرندپری فرمول یک آذربایجان (باکو) 2019تمرین 1جمعه98/02/0615:00 - 13:30
تمرین 2جمعه98/02/0619:00 - 17:30
تمرین 3شنبه98/02/0715:30 - 14:30
تایم گیریشنبه98/02/0718:30 - 17:30
مسابقهیک شنبه98/02/0816:40

پیست باکو آذربایجان

اولین گرندپری
2016
تعداد دورها
51
طول پیست
6.003K.M
مسافت مسابقه
306.049K.M
برنده سال گذشته

رکورد پیست

1:43.441

نقشه پیست

ریسینگ لاین پیست

ویدیو راهنمای مجازی پیست

موقعیت مکانی (نقشه گوگل)

لینک های مفید

گزارش مسابقه در سال 2019
فول ریس مسابقه در سال 2019
گزارش مسابقه سال گذشته
فول ریس مسابقه سال گذشته
این نوشته را به اشتراک بگذارید: