فرمول یک ایران – مدیر تیم هاس، گانتر اشتاینر تایید کرد که این تیم در طول تمرینات این آخر هفته برزیل، طرح محافظتی کاکپیت “هالو” را تست خواهند کرد.

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

دیدگاه خود را بیان کنید