فرمول یک ایران – بعد از جنجال های مسابقه مکزیک، فدراسیون جهانی اتومبیلرانی (FIA) استفاده از تله های شنی به جای محوطه خالی و چمنی پیست را رد کرد.

One Response

  1. f2004

    5

    12

    چمن جاخواب مناسبی برای ورشتاپن وهمیلتونه نباید باشن ریزه های ویبره کن بیدارشن?

    پاسخ دادن

Leave a Reply

Your email address will not be published.