فرمول یک ایران – تیم فرمول یک سائوبر تایید کرد که جورج زندر، مدیر فنی حال حاضر تیم آئودی اسپورت در WEC، در فصل آینده با حفظ سمت به این تیم خواهد پیوست.

Leave a Reply

Your email address will not be published.