فرمول یک ایران – برنی اکلستون اذعان داشت که با وجود نقشه های لیبرتی مدیا برای فرمول یک، هیچ تغییری در مدیریت این ورزش در چند سال آینده ایجاد نخواهد شد.

حدس و گمان های زیادی درباره ی ورود زاک براون و راس براون به نقش مدیریت فرمول یک و جایگزینی با اکلستون شنیده می شود که از جمله برنامه های لیبرتی مدیا است. راس براون در چند روز گذشته نیز اعلام داشت که رابطه ی او با مالک جدید فرمول یک، فقط در حد مشاوره بوده است.

اما اکلستون معتقد است که صدای ساز و دهل از دور خوش است و با توجه به موافقتنامه کنکورد هیچ تغییری تا سال 2019 در فرمول یک ایجاد نخواهد شد.

مدیر 86 ساله گفت:

خوب من به همه ی طرفداران فرمول یک اطمینان می دهم تا آنجا که به این کمپانی مربوط می شود، هیچ تغییری نخواهیم داشت.

سهامداران مختلفی می توانند وجود داشته باشند، سهامدارانی که در حال حاضر برای هیئت مدیره به روی کار می آیند، احتمالا به جنبه تجاری بیشتر از CVC اهمیت خواهند داد.

ما با تیم ها توافق داریم، و این توافق باقی خواهد ماند. می تواند یک بحث معمول برای تمدید قرارداد با تیم ها وجود داشته باشد که یک توافق تجاری است و باید دید چه اتفاقی رخ می دهد.

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

3 دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید