فرمول یک ایران – راننده ی 26 ساله سوئدی، مارکوس اریکسن اعلام کرد که به احتمال قوی یک فصل دیگر در تیم سائوبر ماندنی خواهد شد.

Leave a Reply

Your email address will not be published.