فرمول یک ایران – اتوبیلد آلمان گزارش داده که مدیر سابق فراری و مرسدس، راس براون با امضای قراردادی جایگزین برنی اکلستون در فصل بعد فرمول یک خواهد شد.

این موضوع هنوز به تایید رسمی نرسیده است.

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

4 دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید