فرمول یک ایران – بعد از اینکه تیم هاس کف زیر ماشین رومن گروژان را تحت شرایط پارک فرم تعویض کرد، راننده هاس مسابقه را از پیت لین آغاز خواهد کرد.

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

دیدگاه خود را بیان کنید