موتوراسپورت ایران  – یوهان زارکو فرانسوی با پیروزی در مسابقه مالزی توانست برای دومین سال پیاپی قهرمانی موتو2 را کسب کند.

Leave a Reply

Your email address will not be published.