فرمول یک ایرانسباستین فتل بعد از ایجاد مانع بر سر راه لوئیس همیلتون برای ثبت یک زمان سریع در طول تعیین خط، گفت که اطلاعی از حضور راننده مرسدس در پشت ماشینش نداشته است.

فتل در طول Q2 در دور گرم کردن بود که همیلتون را در پیچ منسل گرفتار کرد، اگر چه هر دوی آن ها به مرحله ی سوم تعیین خط راه یافتند. فتل در این باره توضیح داد:

من مانع همیلتون شدم اما نمی دانستم که او پشت سر من در حال آمدن است.

به من این موضوع گفته شد اما دیگر دیر شده بود.

اگر ناظران بخواهند پنالتی بدهند، مشکلی نیست، کاری از دست من بر نمی آید.

راننده مرسدس در تعیین خط امروز پول پوزیشن را بدست آورد و سباستین فتل نیز پایین تراز هم تیمی خود در مکان هفتم ایستاد:

ما فقط به اندازه کافی سریع نبودیم.

ما با لاستیک سوپرسافت در تقلا بودیم در حالیکه با لاستیک سافت اوضاع خوب بود، و ما حتی با آن سریع تر از لاستیک سوپرسافت بودیم و این درست نیست.

کیمی رایکونن هم تیمی خود را شکست داد اگر چه در آخرین دقایق تعیین خط با مشکل موتور مواجه شد:

کیمی رایکونن

کیمی رایکونن

این ایده آل نیست و ما نتوانستیم از دومین ست لاستیک ها استفاده کنیم.

فکر می کنم مرحله ی اول تعیین خط خوب بود اما در مرحله ی دوم کمی کشمکش داشتیم. من فکر می کنم که ما در اینجا سریع هستیم ولی نمی توانیم در پایان از این موقعیت به خوبی استفاده کنیم.

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

5 دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید