فرمول یک ایران – مایک ادریسکول مدیر گروه ویلیامز اعلام کرد که سر فرانک ویلیامز یک دوره بهبودی تدریجی و آهسته ذات الریه را پشت سر می گذارد.

Leave a Reply

Your email address will not be published.