فرمول یک ایران – مسئولان پیست بارسلونا تایید کردند که زمان تست های پیش فصل 2017 یکی  9 تا 12 اسفند و دیگری در تاریخ  17 تا 20 اسفند ماه خواهد بود.

Leave a Reply

ایمیل شما در نظرات نمایش داده نمی شود