موتوجی پی ایران – هفدهمین گرندپری فصل ۲۰۱۶ موتوجی پی، در پیست سپانگ مالزی برگزار خواهد شد.

برنامه گرندپری مالزی:

---موتوجی پیموتو2موتو3
تمرین 1جمعه95/8/706:10 - 05:2507:10 - 06:2504:10 - 04:30
تمرین 2جمعه95/8/710:20 - 09:35 11:20 - 10:3509:20 - 08:40
تمرین 3شنبه95/8/806:10 - 052507:10 - 06:2505:10 - 04:30
تمرین 4شنبه95/8/809:30 - 09--
تعیین خطشنبه95/8/810:20 - 09:4011:20 - 10:3508:45 - 08:05
مسابقهیک شنبه95/8/910:3008:5007:30

One Response

Leave a Reply

ایمیل شما در نظرات نمایش داده نمی شود