موتوجی پی ایران – هفدهمین گرندپری فصل ۲۰۱۶ موتوجی پی، در پیست سپانگ مالزی برگزار خواهد شد.

برنامه گرندپری مالزی:

---موتوجی پیموتو2موتو3
تمرین 1جمعه96/08/0506:10 - 05:2507:10 - 06:2504:10 - 04:30
تمرین 2جمعه96/08/0510:20 - 09:35 11:20 - 10:3509:20 - 08:40
تمرین 3شنبه96/08/0606:10 - 052507:10 - 06:2505:10 - 04:30
تمرین 4شنبه96/08/0609:30 - 09--
تعیین خطشنبه96/08/0610:20 - 09:4011:20 - 10:3508:45 - 08:05
مسابقهیک شنبه96/08/0710:3008:5007:30
این نوشته را به اشتراک بگذارید:

یک دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید