موتوجی پی ایران – تیم دوکاتی به طور رسمی تایید کرد که آندره یانونه پس از گذراندن مصدومیت چند هفته ای و از دست دادن چهار مسابقه، در گرندپری مالزی به مسابقات برخواهد گشت.

Leave a Reply

Your email address will not be published.