موتوراسپورت ایران – آئودی به طور رسمی اعلام کرد که برای تمرکز بر روی سری مسابقات فرمولE از مسابقات جهانی استقامت WEC خواهد رفت.

Leave a Reply

Your email address will not be published.