فرمول یک ایران – بعد ادامه داشتن مشکل در قسمت ترمز ماشین هاس در طی گرندپری آمریکا، این تیم آمریکایی قصد دارد تا تامین کننده دیسک ترمز را تغییر دهد.

اگر نوشته‌ای که خواندید مفید بود، آن را با دوستانتان به اشتراک بگذارید:

دیدگاه خود را بیان کنید