فرمول یک ایران – هیچ اقدامی برای درگیری لحظات آخر مسابقه بین فرناندو آلونسو و فیلیپه ماسا صورت نگرفت و آلونسو رده پنجم خود را حفظ کرد.

Leave a Reply

Your email address will not be published.