فرمول یک ایران – بعد از این که ماشین های فراری ردیف سوم شروع مسابقه آمریکا را بدست آوردند، سباستین فتل به شروعی جهشی در روز مسابقه امیدوار است و این در حالی است که فراری ها در تعیین خط خیلی ناامیدکننده ظاهر شدند.

جالب توجه است که، هم تیمی او کیمی رایکونن بهتر ظاهر شد و توانست مکان 5ام را بدست آورد و فتل با سریعترین زمان خود، فقط توانست مکان 6ام را کسب کند.

سباستین فتل

سباستین فتل

فتل گفت:

تعیین خط خوب نبود، اما به این امیدوارم که مسابقه بهتر خواهد بود.

مطمئنا ما سعی می کنیم و به چیزهای متقاوت توجه می کنیم، و از اتفاقات امروز درس می گیریم. قطعا ما از فاصله ی موجود بین ما و ماشین های جلوی خود راضی نیستیم.

این بهترین تمرین برای من نبود، اما به طور کلی خوب بود و ماشین احساس خوبی را منتقل می کرد، اما در پایان ما سرعت کافی را نداشتیم.

قطعا در Q3 من می توانستم بهتر ظاهر شوم، اما در پایان روز بدیهی است که ما کمی از ماشین های جلو عقب افتادیم، اما فردا روز متفاوتی خواهد بود.

مرد آلمانی به روی عملکردش در روز یکشنبه تمرکز کرده است، و او این را یک شانس برای غافلگیری رقبا می بیند.

همچنین او خوشبین است که یکشنبه می تواند روز خوبی برای فراری باشد.

استراتژی لاستیک خیلی مهم است و ما برای شروع از لاستیک های نو استفاده می کنیم.

او افزود:

این می تواند یک مسابقه جالب باشد؛ خودگی لاستیک همیشه مهم است و این یک نقش بزرگ را در مسابقه بازی می کند.

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

یک دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید