فرمول یک ایران – برنی اکلستون به شایعات پیرامون افزایش گرندپری های آمریکا واکنش نشان داده است و گفته است که این کار بسیار سخت است.

بعد از به دست گرفتن سهام فرمول یک توسط لیبرتی مدیا، احتمال تمایل فرمول یک به سمت سرزمین یانکی ها بیشتر شده است. برنی اکلستون درباره ی این موضوع می گوید:

“به نظرم کار سختی است که تعداد گرندپری های آمریکایی را افزایش داد. مشکل آمریکایی ها این است که می خواهند سودشان را قبل از معامله تضمین شده بدانند.”

درباره ی احتمال برگزاری فرمول یک در لاس وگاس، مرد 86 ساله می گوید:

“آن ها مردم حرفه ای هستند. آمریکایی اند. آن ها عاشق جلسات هستند به خصوص در ساعت هفت صبح!”

صحبت ها همچنین درباره ی سرمایه گذاران چینی و فرید شیدفر (حمایت کنندگان مالی گرندپری لاس وگاس) شنیده می شود.

“آن ها هنوز پشت قضیه اند شما می خواهید جلو بیایند و همین مشکل است هفته ی قبل آن ها می خواستند مرا ببیند با من تماس گرفتند. این هم داستان دیگری است.”

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

دیدگاه خود را بیان کنید