برنامه گرندپری کانادا

تمرین 1جمعه97/03/1820:00 - 18:30
تمرین 2جمعه97/03/1800:00 - 22:30
تمرین 3شنبه97/03/1920:30 - 19:30
تایم گیریشنبه97/03/1923:30 - 22:30
مسابقهیک شنبه97/03/2022:40

پیست ژیل ویلنوو کانادا

اولین گرندپری
1978
تعداد دورها
70
طول پیست
4.361K.M
مسافت مسابقه
305.27K.M
برنده سال گذشته

رکورد پیست

1:13.622

نقشه پیست

موقعیت مکانی (نقشه گوگل)

لینک های مفید

گزارش مسابقه در سال 2018
فول ریس مسابقه در سال 2018
گزارش مسابقه سال گذشته
فول ریس مسابقه سال گذشته
این نوشته را به اشتراک بگذارید:

2 دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید