برنامه گرندپری کانادا

تمرین 1جمعه96/03/1920:00 - 18:30
تمرین 2جمعه96/03/1900:00 - 22:30
تمرین 3شنبه96/03/2019:30 - 18:30
تایم گیریشنبه96/03/2022:30 - 21:30
مسابقهیک شنبه96/03/2122:30

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

2 دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید