فرمول یک ایران – بعد از جلسه روز جمعه در آستین، تیم ها تصمیم گرفتند که به جای برگزاری تست پیش فصل در بحرین، تست های داخل فصل را در پیست سخیر برگزار کنند.

البته این مورد هنوز به تایید رسمی نرسیده است.

اگر نوشته‌ای که خواندید مفید بود، آن را با دوستانتان به اشتراک بگذارید:

Leave a Reply

ایمیل شما در نظرات نمایش داده نمی شود