فرمول یک ایران – بعد از بحث های به وجود آمده بین تیم ها برای انتقال تست های پیش فصل 2017 به بحرین و …، پیرلی امیدوار است که تست ها در آب و هوای آفتابی و گرم انجام بپذیرد و چارلی وایتینگ نیز گفته است که تست ها باید در اروپا برگزار شود.


Leave a Reply

Your email address will not be published.