موتوجی پی ایران – یونی هرناندز پس از از دست دادن جایگاه خود در تیم موتوجی پی اسپار به کارل آبراهام، به تیم ای جی آر در موتو2 پیوست.

Leave a Reply

Your email address will not be published.