فرمول یک ایران – مدیر فنی تیم ویلیامز، پت سیمندز اعلام کرد که این تیم آپدیت های جدید پاوریونیت را از مرسدس برای گرندپری آمریکا دریافت کرده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published.