موتوجی پی ایران – مصدومیت دنی پدروسا در ژاپن این فرصت را به قهرمان سابق موتوجی پی، نیکی هیدن داد تا دوباره با رپسول هوندا در مسابقه موتوجی پی استرالیا شرکت کند.

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

دیدگاه خود را بیان کنید