فرمول یک ایران – بعد از پشت سر گذاشت گرندپری آمریکا که در این آخر هفته برگزار خواهد شد، به استقبال مکزیک خواهیم رفت و پیرلی نیز لاستیک های انتخابی راننده ها برای گرندپری مکزیک را اعلام کرد.

در ۲۰۱۶، هر راننده در هر گرندپری ۱۳ ست لاستیک برای هوای خشک دریافت می کند. و پیرلی دو ست را برای مسابقه (فقط آن هایی که بیشتر استفاده می شوند) و یک مجموعه نرم ترین لاستیک برای استفاده در Q3 را انتخاب می کند.

راننده ها برای انتخاب بقیه لاستیک ها آزاد هستند.

لاستیک های انتخابی برای مکزیک به شرح زیر است:

لاستیک های انتخابی فرمول یک مکزیک 2016

لاستیک های انتخابی فرمول یک مکزیک 2016

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

دیدگاه خود را بیان کنید