فرمول یک ایرانمکس ورشتپن راننده جوان ردبول با پیروزی در مسابقه گرندپری اسپانیا در پیست بارسلونا با سن 18 سال و 228 روز، نام خود را به عنوان جوان ترین پیروز مسابقه فرمول یک در کتاب رکوردهای گینس ثبت کرد.

Leave a Reply

Your email address will not be published.