برنامه گرندپری فرمول یک موناکو 2019تمرین 1پنج شنبه98/03/0215:00 - 13:30
تمرین 2پنج شنبه98/03/0219:00 - 17:30
تمرین 3شنبه98/03/0415:30 - 14:30
تایم گیریشنبه98/03/0418:30 - 17:30
مسابقهیک شنبه98/03/0517:40

پیست مونت کارلو موناکو

اولین گرندپری
1950
تعداد دورها
78
طول پیست
3.337K.M
مسافت مسابقه
260.286K.M
برنده سال گذشته

رکورد پیست

1:14.260

نقشه پیست

ریسینگ لاین پیست

ویدیو راهنمای مجازی پیست

موقعیت مکانی (نقشه گوگل)

لینک های مفید

گزارش مسابقه سال گذشته
فول ریس مسابقه سال گذشته
این نوشته را به اشتراک بگذارید: