فرمول یک ایران – توتو ولف اذعان کرد که با توجه به چهار مسابقه پایانی، مرسدس هیچ تغییر رویکردی برای رقابت کردن راننده هایش ندارد.

در چهار مسابقه پایانی، فاصله امتیازی نیکو روزبرگ با لوئیس همیلتون 33 امتیاز است این بدین معنی است که راننده آلمانی مرسدس اگر همه ی مسابقات را پشت سر هم تیمی خود به پایان برساند، قهرمان 2016 خواهد شد.

با توجه به این موضوع توتو ولف اشاره کرد که هیچ دستور تیمی برای رقابت به آن ها تحمیل نخواهد شد:

ما به آن ها اجازه می دهیم مسابقه دهند، قبل از این هم تغییری در این مورد ایجاد نکردیم.

ما باید روی مدیریت کار کنیم و ما هیچوقت دستور تیمی نخواهیم داشت که این مورد هیچ وقت بین طرفداران محبوب نیست و چیزی نیست که ما بخواهیم.

بنابراین تغییری نخواهیم داشت و آن ها می توانند مسابقه دهند.

نیکو روزبرگ نیز مانند مرسدس استراتژی خود را دنبال می کرد و میگفت که به قهرمانی فصل نگاهی ندارد و مسابقه به مسابقه پیش خواهد رفت و می خواهد در هر مسابقه بهترین باشد. او گفت:

درک این موضوع بسیار سخت نیست زیرا لوئیس هم تیمی من است و او همیشه قصد رقابت دارد و مبارزه کردن با او سخت است.

بهترین استدلال می تواند این باشد که این روند کاملا درست و کارساز است و چرا باید چنین رویکردی را تغییر دهم؟

اولین مقصد برای تخمین قهرمانی نیکو در مسابقه مکزیک خواهد بود، جایی که فقط با 51 امتیاز پیشتازی می تواند به قهرمانی 2016 فرمول یک دست پیدا کند.

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

دیدگاه خود را بیان کنید