فرمول یک ایرانلوئیس همیلتون، راننده مرسدس به دلیل درد در ناحیه پا از تست های لاستیک 2017 پیرلی کنار رفت.

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published.