موتوجی پی ایران – پانزدهمین گرندپری فصل ۲۰۱۶ موتوجی پی، در پیست توئین موتجی ژاپن برگزار خواهد شد.

برنامه گرندپری ژاپن:

---موتوجی پیموتو2موتو3
تمرین 1جمعه95/7/2305:10 - 04:2506:10 - 05:2504:10 - 03:30
تمرین 2جمعه95/7/2309:20 - 08:35 10:20 - 09:3508:20 - 07:40
تمرین 3شنبه95/7/2405:10 - 04:2506:10 - 05:2504:10 - 03:30
تمرین 4شنبه95/7/2408:30 - 08--
تعیین خطشنبه95/7/2409:20 - 08:4010:20 - 09:3507:45 - 07:05
مسابقهیک شنبه95/7/2508:3006:5005:30

Leave a Reply

Your email address will not be published.