موتوجی پی ایران – پانزدهمین گرندپری فصل ۲۰۱۶ موتوجی پی، در پیست توئین موتجی ژاپن برگزار خواهد شد.

برنامه گرندپری ژاپن:

---موتوجی پیموتو2موتو3
تمرین 1جمعه97/07/2705:10 - 04:2506:10 - 05:2504:10 - 03:30
تمرین 2جمعه97/07/2709:20 - 08:35 10:20 - 09:3508:20 - 07:40
تمرین 3شنبه97/07/2805:10 - 04:2506:10 - 05:2504:10 - 03:30
تمرین 4شنبه97/07/2808:30 - 08--
تعیین خطشنبه97/07/2809:20 - 08:4010:20 - 09:3507:45 - 07:05
مسابقهیک شنبه97/07/2908:3006:5005:30

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

دیدگاه خود را بیان کنید