موتوجی پی ایران – پانزدهمین گرندپری فصل ۲۰۱۶ موتوجی پی، در پیست توئین موتجی ژاپن برگزار خواهد شد.

برنامه گرندپری ژاپن:

---موتوجی پیموتو2موتو3
تمرین 1جمعه96/07/2105:10 - 04:2506:10 - 05:2504:10 - 03:30
تمرین 2جمعه96/07/2109:20 - 08:35 10:20 - 09:3508:20 - 07:40
تمرین 3شنبه96/07/2205:10 - 04:2506:10 - 05:2504:10 - 03:30
تمرین 4شنبه96/07/2208:30 - 08--
تعیین خطشنبه96/07/2209:20 - 08:4010:20 - 09:3507:45 - 07:05
مسابقهیک شنبه96/07/2308:3006:5005:30

این نوشته را به اشتراک بگذارید:

دیدگاه خود را بیان کنید